Decyzja Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wymiany spalin i powietrza dla agregatu prądotwórczego na terenie przyleg

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 34/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wymiany spalin i powietrza dla agregatu prądotwórczego na terenie przyległym do obiektu DS. nr 4 przy ul. Cz. Kanafojskiego 2

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.           Wyraża się zgodę na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wymiany spalin i powietrza dla agregatu prądotwórczego, na terenie przyległym do obiektu DS. nr 4 przy ul. Czesława Kanafojskiego 2 (działka nr 1/5).

2.           Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany, uzgodniony z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz stosowne pozwolenie na budowę.

3.           Przeprowadzenie robót budowlanych nastąpi w roku 2012.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2012
Data publikacji:
04.09.2012 07:26
Data aktualizacji:
10.09.2012 07:09
Liczba wyświetleń:
2063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy34agregatpradotwDS4.doc26 KB