Nr 69/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 69/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu), Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku) oraz Uchwały nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Studia podyplomowe „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” otrzymują nazwę „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3200,00 zł, szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2012
Data publikacji:
31.08.2012 08:07
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:39
Liczba wyświetleń:
2688
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69zmnazwypodyplpasze.doc30 KB