Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 70/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu), Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku) oraz Uchwały nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4200,00 zł, szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Kreatywne formy pracy z młodzieżą” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2012
Data publikacji:
31.08.2012 08:05
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:38
Liczba wyświetleń:
3197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70studiapodTrenerumiejpsychospol.doc30.5 KB