Nr 72/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 72/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (DzU Nr 225, poz.1351), zarządzam co następuje:

§ 1

W celu dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich ustala się wzór druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 8 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie określenia wzorów indeksu uczestnika studiów doktoranckich.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2012
Data publikacji:
31.08.2012 07:05
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:36
Liczba wyświetleń:
2557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz72wzordurkudoktoranckich.doc28 KB
ZalZarz72wzorindeksudoktoranckie.doc124 KB