Nr 66/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Grafika komputerowa i multimedialna”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 66/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Grafika komputerowa i multimedialna”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu), Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku) oraz Uchwały nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Grafika komputerowa i multimedialna”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4500,00 zł, szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Grafika komputerowa i multimedialna” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 
prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2012
Data publikacji:
28.08.2012 10:23
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:43
Liczba wyświetleń:
2222
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66utworzeniepodGrafikakomp.doc31 KB