Wersje strony Nr 126 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.