Nr 64/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 64/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego treść stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki
i Współpracy z Gospodarką.

§ 4

Traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej ze wszystkimi zmianami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

  Regulamin organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.08.2012
Data publikacji:
24.08.2012 08:52
Data aktualizacji:
24.10.2013 11:56
Liczba wyświetleń:
3020
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr 64.doc48.5 KB
ZaL.1Przepisy porz.doc34.5 KB
Zal.2RegulaminkorzysT.doc83 KB
Zal.3Cennikusługibibliot.doc38 KB