Nr 61/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 61/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Działając na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Tomczak, nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Gimnazjum nr 23 Akademickim w Olsztynie, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2.    W skład Komisji wchodzą:

Dorota Opolska – przewodnicząca Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego

Joanna Jabłońska – przedstawiciel organu nadzorującego

Marzena Tymińska – dyrektor Gimnazjum nr 23 Akademickiego w Olsztynie

Ewa Olender – ekspert w zakresie języka polskiego

Janusz Korniluk – ekspert w zakresie języka angielskiego.

 

§ 2

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 31 sierpnia 2012 r. w Gimnazjum Nr 23 Akademickim w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej 4 o godz. 1330.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 58 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela akademickiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.08.2012
Data publikacji:
24.08.2012 07:47
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:42
Liczba wyświetleń:
2452
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61komegzamtraci moc58.doc27 KB