Decyzja Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji n

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 33/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie  zmiany Decyzji Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W § 1 Decyzji Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Dyrektor Szpitala składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.08.2012
Data publikacji:
24.08.2012 07:39
Data aktualizacji:
24.08.2012 07:39
Liczba wyświetleń:
1657
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy312012.doc24.5 KB