Decyzja Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 32/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych, na rok akademicki 2012/2013 na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 roku, poz. 572) oraz § 90 ust. 1a Statutu Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z  dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku w składzie:

 

1.    dr inż. Olga Duber-Skwarska        - Przewodnicząca

2.    mgr Justyna Biedulska                - Członek

3.    mgr inż. Sylwia Gawrycka            - Sekretarz

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2012/2013 na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku, w tym podpisywanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.08.2012
Data publikacji:
08.08.2012 10:16
Data aktualizacji:
08.08.2012 10:16
Liczba wyświetleń:
1735
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy32WKRElk.doc25 KB