Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr  31/2012

z dnia 31 lipca 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.   Powołuje się zespół ekspertów do spraw opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa w następującym składzie:

1)  mgr inż. Krzysztof Świtała – Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia - Przewodniczący,

2)  dr inż. Dariusz Konieczny – Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

3)  dr inż. Leszek Szymański – Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Wydziału Nauk Technicznych,

4)  mgr inż. Grzegorz Zamyślewski – Biuro Techniczne.

2.   Zadaniem zespołu jest opracowanie i przedstawienie propozycji organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oznakowania dróg wewnętrznych do Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.07.2012
Data publikacji:
08.08.2012 10:08
Data aktualizacji:
08.08.2012 10:08
Liczba wyświetleń:
1786
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy31zespekspertow.doc30 KB