Nr 57/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 57/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2012  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

 

          Na podstawie art. 99 ust. 1 - 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),  § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Uchwały Nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku  w sprawie zasad pobierania opłat za studia i  świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, w Zarządzeniu Nr 41/2012  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

W załączniku 1 do Zarządzenia Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 roku w wierszu 25 „Pielęgniarstwo” zmienia się wysokość opłaty za studia pierwszego stopnia w semestrach od I do III z 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef  Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.08.2012
Data publikacji:
03.08.2012 12:07
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:56
Liczba wyświetleń:
2524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZmiaZarz412012pieleg.doc26 KB