Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 56/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lipca 2012 roku

 

w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (DzU Nr 225, poz.1351), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich dla przedmiotów kończących się egzaminem.

 

§ 2

Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich dla przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę.

 

§ 3

Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich, stanowiący załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.

Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich dla przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.07.2012
Data publikacji:
30.07.2012 07:56
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:57
Liczba wyświetleń:
2388
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56 wzdrukuzaliczeniaprzedmiotu.doc116.5 KB
Zal2 Zarz56.doc45.5 KB
Zal3Zarz 56.doc45.5 KB
Zal1Zarz56.doc54.5 KB