Nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 55/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lipca 2012 roku

 

w sprawie określenia wzorów druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2012 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (DzU Nr 225, poz.1351), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    Ustala się wzór druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest  do dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich doktorantów, których dokumentacja cyklu kształcenia od pierwszego roku studiów doktoranckich  prowadzona jest w elektronicznym systemie obsługi studiów (USOS).

 

§ 2

1.    Ustala się wzór druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich doktorantów, których dokumentacja cyklu kształcenia nie jest prowadzona w  elektronicznym systemie obsługi studiów (USOS).

 

§ 3

 

Traci moc § 1 ust.1 lit. a-c w Zarządzeniu Nr 9 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie określenia wzorów druków na studiach doktoranckich.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.07.2012
Data publikacji:
30.07.2012 07:34
Data aktualizacji:
24.10.2013 12:58
Liczba wyświetleń:
2982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz55wzdrukurocznakartaosiaGdoktoranta.doc122.5 KB
Zal1Zarz55.doc57.5 KB
Zal2Zarz 55.doc62.5 KB