Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 29/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2012 roku

 

w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni w ramach Działania nr 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuje się Zespół do przygotowania projektu pod tytułem „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczych Uczelni w ramach Działania nr 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)      mgr inż. Wojciech Samulowski – Przewodniczący Zespołu, Zastępca Kanclerza ds. inwestycji,

2)      prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw. – Koordynator Wydziału Biologii i Biotechnologii,

3)      dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM – Koordynator Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

4)      prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych,

5)      prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. zw. – Koordynator Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

6)      dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM – Koordynator Wydziału Nauk o Żywności,

7)      mgr inż. Jerzy Ossowski – inspektor nadzoru,

8)      mgr inż. Kazimierz Jastrzębski – inspektor nadzoru,

9)      mgr inż. Zbigniew Stachurski – inspektor nadzoru,

10)   mgr Anna Barańska – Zastępca Kwestora,

11)   inż. Barbara Sepczyńska - Sekretarz Zespołu.

2.      Zespół działa od dnia powołania do 31.08.2012 r.

3.      W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.07.2012
Data publikacji:
30.07.2012 06:42
Data aktualizacji:
30.07.2012 06:42
Liczba wyświetleń:
1709
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy29powzespinfrastruprzyrod.doc30.5 KB