Nr 76/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 76/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

W § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalna kwota stypendium socjalnego nie może być niższa niż 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
26.07.2012 10:44
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:49
Liczba wyświetleń:
1757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz76zmiana Zarz59doktorancipomoc.doc38 KB