Nr 53/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta i związanych z tym opłat wnoszonych przez doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 53/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 lipca 2012 roku

 

w sprawie  wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta i związanych z tym opłat wnoszonych przez doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (DzU Nr 225, poz. 1351) oraz  § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu (uchwalonego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.   Z dniem 1 października 2012 roku na studiach trzeciego stopnia - doktoranckich wprowadza się elektroniczną legitymację doktoranta.

2.   Doktoranci wszystkich lat studiów zobowiązani są do wymiany dotychczas obowiązujących legitymacji.

 

§ 2

1.   Opłata wnoszona przez doktoranta za wydanie elektronicznej legitymacji wynosi 17,00 zł.

2.   Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

§ 3

Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do 30 września 2012 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.07.2012
Data publikacji:
23.07.2012 09:51
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:28
Liczba wyświetleń:
2989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53Legdoktor.doc31 KB