Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 27/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lipca 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  oraz § 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)   mgr inż. Mariusz Kurowski – Przewodniczący,

2)   dr inż. Wojciech Cymerman,

3)   mgr inż. Jadwiga Cierach,

2.    Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

1)   Działka Nr 2/112, pow. 1240m2, obręb 160 m. Olsztyna, ul. Antonowicza (przeznaczenie  – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca);

2)   Działka Nr 2/145, pow. 2367m2, obręb 160 m. Olsztyna, ul. Antonowicza (przeznaczenie  – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca);

3)   Działka Nr 2/160, pow. 533m2, obręb 160 m. Olsztyna, ul. Diamentowa (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa);

4)   Działka Nr 38/7, pow. 2657m2, obręb 118 m. Olsztyna, ul. Wilczyńskiego/Jaroty (przeznaczenie – teren parkingu na samochody osobowe);

5)   Działka Nr 7/27, pow. 5203m2, obręb 107 m. Olsztyna, ul. Tuwima (przeznaczenie – zabudowa usługowa);

6)   Działka Nr 4/4, pow. 709m2, obręb 112 m. Olsztyna, ul. Wawrzyczka (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna);

7)   Działka Nr 4/40, pow. 860m2, obręb 112 m. Olsztyna, ul. Wawrzyczka (przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

8)   Działka Nr 9 i 12/8, pow. 4692m2, obręb 97 m. Olsztyna, ul. Pana Tadeusza (przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji).

3.    Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.    Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.07.2012
Data publikacji:
16.07.2012 07:48
Data aktualizacji:
16.07.2012 07:48
Liczba wyświetleń:
2054
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27powkomiprzetarg16072012.doc56 KB