Wersje strony Nr 52/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zasad korzystania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z prawa do uzyskania praw majątkowych do utworów pracowniczych, prawa pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.