Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN ODKUMENT

Zarządzenie Nr 48/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM, art. 200 i 201 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze. zm.) oraz § 14-21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz.1351) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.    Traci moc Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od 1 października 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2012
Data publikacji:
12.07.2012 06:57
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:40
Liczba wyświetleń:
3029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzREGULAMINstypdoktor.doc83 KB
ZaLZarz48.doc57.5 KB