Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji

 

UCHWAŁA Nr 122

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

w sprawie: Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

 

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przekształcenie jednostki ogólnouczelnianej o nazwie Akademickie Centrum Mediów w AKADEMICKIE CENTRUM MEDIÓW I PROMOCJI.

 

§ 2

Dotychczasowe zadania realizowane przez Akademickie Centrum Mediów rozszerza się o działalność promocyjną w zakresie:

  • współpracy z mediami zajmującymi się upowszechnianiem szkolnictwa wyższego i nauki,
  • promocji wszelkich osiągnięć, w tym twórczości artystycznej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców UWM,
  • wydawania uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych, filmów, audycji radiowych, telewizyjnych, płyt CD i innych promujących uczelnię,
  • promocji książek i wydawnictw naukowych UWM,
  • promocji konferencji i wystaw mających na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych osiągnięć UWM.

 

§ 3

Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz organizację Centrum określa Regulamin.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:11
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:04
Liczba wyświetleń:
3805
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument