Wersje strony Nr 120 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.