Nr 120 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

UCHWAŁA Nr 120

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2006 r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 1

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę Prodziekanowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Zofii Rzepeckiej, prof. UWM na podjęcie w ramach stosunku pracy dodatkowego zatrudnienia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej – na okres do 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:09
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:05
Liczba wyświetleń:
3384
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument