Nr 118 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Samławki

 

UCHWAŁA Nr 118

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Samławki.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na rzecz Gminy Kolno prawa użytkowania gruntu położonego obrębie ewidencyjnym Samławki, oznaczonego jako działka nr 3/5 o powierzchni 975 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), stanowiącą drogę lokalną.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa użytkowania gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:06
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:05
Liczba wyświetleń:
3375
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument