Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki

 

UCHWAŁA Nr 117

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat, wyraża zgodę na nabycie od Gminy Miasta Ełk, nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Kościuszki oznaczonych w ewidencji jako:

  • działka nr 539/4 o powierzchni 4569 m2, zabudowana budynkami nr 23 oraz 25, KW 40234,
  • działka nr 539/5 o powierzchni 1547 m2, zabudowana budynkiem nr 21, KW 41471

(wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

Wartość rynkowa w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 4 356 575 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/406/2006 Rady Miasta Ełk z dnia 27 czerwca 2006 r. po zastosowaniu bonifikaty cena przedmiotowych nieruchomości wynosi 1 zł (wraz z należnym podatkiem VAT).

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do nabycia nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 07:05
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:06
Liczba wyświetleń:
3304
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument