Nr 116 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 116

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej im. Św. Franciszka z Asyżu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego oznaczonego jako działka nr 25/92 (obręb 152 m. Olsztyn) o powierzchni 591 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (działki nr 25/2, obręb 152 m. Olsztyn).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia wartości nieruchomości będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:04
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:06
Liczba wyświetleń:
3425
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument