Nr 45/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 45/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Określone w Zarządzeniu zasady odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych stanowiących zasoby mieszkaniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem lokali w Akademickim Domu Mieszkalno-Rotacyjnym przy ul. Żołnierskiej 14C oraz Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym przy ul. Dybowskiego 7.

2.    Opłata z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowi sumę czynszu oraz dostawy mediów i świadczeń komunalnych związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu.

3.    Czynsz najmu ustalany jest według następujących stawek:

1)   stawka czynszu dla gminy Olsztyn – 4,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

2)   stawka czynszu dla gminy Purda – 0,75 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

3)   stawka czynszu dla gminy Stawiguda – 0,70 zł za 1m2 użytkowej lokalu mieszkalnego,

4)   stawka czynszu dla gminy Reszel – 3,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4.    Stawki czynszu, o których mowa w ust. 3 podlegają waloryzacji raz
w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

5.    Waloryzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu ukazania się komunikatu Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

6.    Waloryzacja czynszu nie stanowi zmiany umowy najmu i nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2012
Data publikacji:
27.06.2012 07:51
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:44
Liczba wyświetleń:
2495
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz45zasodplnajmulokalu.doc36.5 KB