konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu

Strona została usunięta dnia: 25 czerwiec, 2012 - 11:52

 

Kierownik projektu „Przez praktykę do zawodu” realizowanego w partnerstwie z Miastem Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza konkurs

na jedno stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu.

 

Wymagania:

1.      wykształcenie wyższe

2.      minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe

3.      minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji PO KL

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

5.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6.      obywatelstwo polskie,

Zakres obowiązków:

1.      przygotowanie planu oraz metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu,

2.      prowadzenie ciągłego monitoringu i ewaluacji projektu,

3.      przygotowywanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji projektu i stopień osiągnięcia rezultatów i celów,

4.      monitorowanie zgodności realizowanych działań z wymogami POKL, przepisami krajowymi i UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem działań, harmonogramem, budżetem projektu,

5.      kontrola wewnętrzna zgodności dokumentów projektu z wymogami POKL, przepisami krajowymi i UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz opisem działań, harmonogramem, budżetem projektu,

6.      pomoc w opracowaniu koncepcji promocji projektów,

7.      prowadzenie bazy PEFS,

8.      przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji praktyk,

9.      przedkładanie koordynatorowi projektu rekomendacji usprawnień realizacji projektu,

10.   przygotowywanie raportów z wdrażania programu,

11.   udział w spotkaniach kadry zarządzającej projektem w siedzibie biura projektu,

12.   wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami.

 

Warunki zatrudnienia:

 

·        Forma zatrudnienia - umowa o pracę

·        wymiar czasu pracy:  ½ etatu

Wymagane dokumenty

1.      Curriculum Vitae

2.      List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w sekretariacie Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji ul. Romana Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn do dnia 3 lipca 2012 włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Wytworzył:
dr hab. Marek Melnyk prof. UWM
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.06.2012
Data publikacji:
25.06.2012 11:51
Data aktualizacji:
25.06.2012 11:52
Liczba wyświetleń:
4012
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument