Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel

 

UCHWAŁA Nr 115

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na rzecz Gminy Reszel prawa użytkowania gruntów położonych w:

  • obrębie Wola, oznaczonych jako działki nr 92; 99;
  • obrębie Święta Lipka, oznaczonych jako działka nr 89/1;
  • obrębie Leginy, oznaczonych jako działki nr 221/1; 284/3; 294/2; 40/1; 295/25; 284/10; 284/19;
  • obrębie Mnichowo, oznaczonych jako działki nr 237; 216;
  • obrębie Robawy, oznaczonych jako działki nr 176/2; 227; 198; 38/2; 44/3; 202; 203; 37/9; 234; 33/3;

o łącznej powierzchni 12,6564 ha, stanowiących drogi lokalne.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przekazania prawa użytkowania gruntów, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:03
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:07
Liczba wyświetleń:
3446
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument