konkurs na stanowisko koordynatora projektu

Strona została usunięta dnia: 25 czerwiec, 2012 - 13:06

 

Kierownik projektu „Przez praktykę do zawodu” realizowanego w partnerstwie z Miastem Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza konkurs

na jedno stanowisko koordynatora projektu.

 

Wymagania:

1.    wykształcenie wyższe,

2.    potwierdzone minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji PO KL,

3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

4.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

5.    obywatelstwo polskie,

Zakres obowiązków:

1.    przygotowanie procedur działania, planów finansowych i harmonogramów realizacji projektu,

2.    zarządzanie zespołem (ustalenie harmonogramów pracy i podziału zadań, rozliczanie z wykonania zadań, dokonywania podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym delegowanie odpowiedzialności),

3.    przygotowywanie projektów (wzorów) umów z podwykonawcami, regulaminów, itp.,

4.    dbanie o zgodność realizacji projektu z procedurami EFS,

5.    współpraca z IP2,

6.    przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej 2,

7.    przygotowywanie wniosków o płatność ,

8.    zatwierdzanie wydatków pod względem merytorycznym (zgodność z budżetem i harmonogramem),

9.    podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących projektu (decyzje bieżące, nie wymagające konsultacji z Radą Sterującą),

10. prowadzenie biura projektu,

11. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi,

12. przygotowanie procedury PEFS,

13. udzielanie informacji na temat projektu,

14. kontakty z podwykonawcami (ustalanie cen i zakresu zleconych zadań, nadzór nad zgodnością z procedurami EFS, w tym procedurami wyboru wykonawców)

15. bieżący nadzór nad prowadzoną akcją informacyjną i promocją projektu,

 

Warunki zatrudnienia:

 

·        Forma zatrudnienia - umowa o pracę

·        wymiar czasu pracy: cały etat

 

Wymagane dokumenty

1.    Curriculum Vitae

2.    List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w sekretariacie Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji ul. Romana Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn do dnia 3 lipca 2012 włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Wytworzył:
dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.06.2012
Data publikacji:
25.06.2012 11:44
Data aktualizacji:
25.06.2012 13:06
Liczba wyświetleń:
2628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument