Decyzja Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Braniewie pr

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 23/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)   mgr inż. Mariusz Kurowski – Przewodniczący,

2)   dr inż. Wojciech Cymerman,

3)   mgr Ewa Mańkiewicz.

2.    Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 8 m. Braniewa, gm. Braniewo ul. Botaniczna 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/16 o powierzchni 0,1386 ha.

3.    Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.    Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.06.2012
Data publikacji:
18.06.2012 11:32
Data aktualizacji:
18.06.2012 11:32
Liczba wyświetleń:
1663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja23komisjaprztnieruchomoscBraniewo.doc33.5 KB