Wersje strony Nr 114 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.