Nr 114 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

UCHWAŁA Nr 114

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

  1. Na kierunku administracja uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 4 semestralnym okresie nauki.
  2. Na kierunku budownictwo uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie specjalności „budownictwo i konstrukcje inżynierskie” o 3-semestralnym okresie nauki.
  3. Na kierunku zarządzanie i marketing uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie specjalności: „zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami”, „zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „zarządzanie marketingowe” o 4 semestralnym okresie nauki.
  4. Na kierunku zootechnika uruchamia się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich w zakresie specjalności „hodowla koni i jeździectwo” o 8-semestralnym okresie nauki.

 

§ 2

1.   Nauczanie na powołanych uchwałą specjalnościach oraz stopniach kształcenia będzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez właściwe rady podstawowych jednostek organizacyjnych.

2.   Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, magistra (w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia) w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 07:02
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:07
Liczba wyświetleń:
3317
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument