Decyzja Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2012/

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 21/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2012 roku

 

w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne  i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2012/2013 (Dz.U. z 2012 r., poz. 595), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia  i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2012/2013, w kwocie:

1.    150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

2.    100,00 zł (słownie: sto złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej tj. na kierunek: ratownictwo medyczne,

3.    85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w kasie Uniwersytetu.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.06.2012
Data publikacji:
18.06.2012 11:22
Data aktualizacji:
18.06.2012 11:22
Liczba wyświetleń:
1767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec21oplrekrutacyjna 2012.doc30 KB