Nr 113 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 113

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu

 

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTECKI otrzymują:

 

 • prof. dr hab. Janusz Budny
 • prof. sztuk Bohdan Głuszczak
 • prof. zw. dr hab. Jan Szczerbowski
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc

§ 2

Za wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną w reprezentowanych dziedzinach nauki oraz działalność na rzecz środowiska akademickiego HONOROWĄ ODZNAKĘ otrzymują:

 

 • prof. dr hab. Jadwiga Batura
 • dr hab. Ignacy Bazydło, prof. UWM
 • dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
 • prof. dr hab. Zofia Benedycka
 • prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 • dr hab. Andrzej Blinowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 • prof. zw. dr hab. Jan Kisza
 • prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska
 • prof. dr hab. Konstanty Lossow
 • dr hab. Czesław Mientki, prof. UWM
 • prof. dr hab. Leontij Mironiuk
 • prof. dr hab. Alojzy Wasilewski
 • dr hab. Lucyna Zawartka, prof. UWM

§ 3

Za wieloletnią, zaangażowaną pracę na rzecz środowiska akademickiego HONOROWĄ ODZNAKĘ otrzymują:

 

 • mgr Jolanta Mieszkalska
 • mgr Amelia Wacewicz

§ 4

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału HONOROWĄ ODZNAKĘ otrzymują:

 

 • prof. dr hab. Andrzej Roszkowski – wieloletni Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa ds. Naukowych w Warszawie
 • mgr inż. Stanisław Kowalczuk – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Olsztynie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 07:00
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:07
Liczba wyświetleń:
4531
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument