Wersje strony Nr 112 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej nauczycieli akademickich będących organami jednoosobowymi lub ich zastępcami

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.