Nr 112 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej nauczycieli akademickich będących organami jednoosobowymi lub ich zastępcami

 

UCHWAŁA Nr 112

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej nauczycieli akademickich będących organami jednoosobowymi lub ich zastępcami.

 

§ 1

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały nauczycielom akademickim, będącym organami jednoosobowymi lub ich zastępcami – na okres do 31 sierpnia 2008 roku, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 06:58
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:08
Liczba wyświetleń:
3295
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument