Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 36/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22  maja 2012 roku

 

w sprawie   określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (DzU Nr 201, poz.1188), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    Ustala się wzór druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów studentów, których dokumentacja cyklu kształcenia od pierwszego semestru prowadzona jest w elektronicznym systemie obsługi studiów (USOS).

 

§ 2

1.    Ustala się wzór druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów studentów, których dokumentacja cyklu kształcenia nie jest prowadzona w  elektronicznym systemie obsługi studiów (USOS).

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.05.2012
Data publikacji:
24.05.2012 13:39
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:53
Liczba wyświetleń:
2556
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36wzorówkartyosstudenta”.doc115 KB