Wersja strony Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” z dnia 24 maj, 2012 - 13:40

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 37/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22  maja 2012 roku

  

w sprawie   określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (DzU Nr 201, poz. 1188), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów dla przedmiotów kończących się egzaminem.

 

§ 2

1.    Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów dla przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę.

§ 3

1.    Ustala się wzór druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”, stanowiący załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wzór druku, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do dokumentowania przebiegu studiów dla przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.05.2012
Data publikacji:
24.05.2012 13:37
Data aktualizacji:
24.10.2013 13:53
Liczba wyświetleń:
3473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37wzorówzaliczeniaprzedmiotu”.doc112.5 KB