Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 33/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 maja 2012 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu (z późn. zm.), w związku z § 18 Uchwały Nr 636 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 r. (z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 637 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r. (z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. W §1, w tabeli określającej harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne, wiersz 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracja w systemie IRK 5.06 – 5.07.2012 r.”

2. W §1, w tabeli określającej harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne, wiersz 11. otrzymuje brzmienie:

„11. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia:

a) na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych - 10.07.2012 r. godz. 13:00;

b) na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, filologia sp. filologia angielska - studia II stopnia, filologia sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia II stopnia, ratownictwo medyczne - studia I stopnia - 13.07.2012 r.  godz. 13:00”

3. Dodaje się §1a w brzmieniu:

„§1a Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.    

Rejestracja w systemie IRK

10.09. - 14.09. 2012 r. do godz. 15:30

2.    

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09. 2012 r.*

3.    

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

10.09. – 14.09. 2012 r.

4.    

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

18.09.2012 r.

5.    

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

18.09.2012 r.

6.    

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2012 r.

7.    

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2012 r.

8.    

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2012 r.

9.    

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

27.09.2012 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

4. W §2, w tabeli określającej harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne, wiersz 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracja w systemie IRK 5.06 – 20.07.2012 r.”

5. Dodaje się §2a w brzmieniu:

          „§2a Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.    

Rejestracja w systemie IRK

10.09. - 14.09. 2012 r. do godz. 15:30

2.    

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09. 2012 r.*

3.    

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

10.09. – 14.09. 2012 r.

4.    

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

18.09.2012 r.

5.    

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

18.09.2012 r.

6.    

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2012 r.

7.    

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2012 r.

8.    

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2012 r.

9.    

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

27.09.2012 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2012
Data publikacji:
17.05.2012 09:59
Data aktualizacji:
05.11.2013 12:23
Liczba wyświetleń:
2664
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33zmZarzNr 1harmonekrutacji.doc51.5 KB