Decyzja Nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 19/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 maja 2012 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2012/2013

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2012/2013 powołuje się Uczelniany Zespół Rekrutacyjny w składzie:

mgr Agnieszka Zdanowska - Kierownik Zespołu, Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Członkowie:

1.      Łukasz Adamski - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

2.      dr inż. Arkadiusz Bieniek - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

3.      dr inż. Piotr Bórawski - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

4.      mgr inż. Jarosław Budny - Wydział Nauki o Żywności

5.      dr Stanisław Drozda - Wydział Matematyki i Informatyki

6.      dr Robert Dziembowski - Wydział Prawa i Administracji

7.      lic Katarzyna Erdman - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

8.      dr Grzegorz Fiedorowicz - Wydział Biologii i Biotechnologii

9.      Dariusz Florysiak - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

10.   mgr Barbara Golonka - Wydział Nauk Ekonomicznych

11.   mgr Paweł Goławski - Wydział Nauk Medycznych

12.   mgr Grażyna Grzyb - Wydział Nauk Technicznych

13.   mgr Beata Gwiazda - Wydział Nauk Medycznych

14.   mgr inż. Joanna Janiuk - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

15.   mgr Adrian Kornet - Wydział Biologii i Biotechnologii

16.   dr Violetta Kulikowska-Parkasiewicz - Wydział Sztuki

17.   dr hab. Mirosław Michalski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

18.   dr Krystyna Mieloszyk - Wydział Nauki o Żywności

19.   mgr Robert Milian - Wydział Humanistyczny

20.   dr inż. Tomasz Mituniewicz - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

21.   dr Tomasz Olkowski - Wydział Nauk Technicznych

22.   Łukasz Olszewski - Wydział Nauk Technicznych

23.   dr inż. Katarzyna Pawlewicz - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

24.   mgr inż. Krzysztof Pawliczuk - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

25.   mgr inż. Barbara Poszewiecka - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

26.   mgr inż. Jarosław Przerwa - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

27.   inż. Tomasz Pszczółkowski - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

28.   dr Justyna Radwińska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

29.   lic Irena Rzatkiewicz - Wydział Nauk Medycznych

30.   mgr Jerzy Socki - Wydział Humanistyczny

31.   mgr Małgorzata Stankiewicz - Wydział Nauk Ekonomicznych

32.   mgr Joanna Stopińska - Wydział Prawa i Administracji

33.   mgr Dawid Szczepański - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

34.   dr inż. Mariusz Szmyt - Wydział Nauk o Środowisku

35.   mgr Marzena Śmiech - Wydział Matematyki i Informatyki

36.   dr inż. Agnieszka Trystuła - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

37.   mgr Ewa Wankiewicz - Wydział Sztuki

38.   dr Marcin Warmiński - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

39.   mgr inż. Marta Wasiak - Wydział Nauk o Środowisku

40.   dr Andrzej Wołodźko - Wydział Nauk Społecznych

41.   mgr Beata Żurawska - Wydział Teologii

 

§ 2

1.      Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1)      weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie kierunki i formy studiów,

2)      udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,

3)      przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,

4)      obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym, w tym wprowadzanie wyników maturalnych i wyników studiów dla kandydatów na studia II stopnia.

2.      Zakresem działania Zespołu objęte są także inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2012/2013.

 

§ 3

1.      Za wykonane prace przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2800 zł.

2.      Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace wypłacane jest w formie dodatkowego wynagrodzenia.

3.      Pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, wynagrodzenie za powierzone prace wypłacane jest na podstawie zawartej umowy-zlecenia, z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do podstawowych obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.05.2012
Data publikacji:
17.05.2012 08:55
Data aktualizacji:
17.05.2012 08:55
Liczba wyświetleń:
3016
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy19.doc44 KB