Nr 29/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 29/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii

 

Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w nawiązaniu do Uchwały Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Teologii:

1.    likwiduje się Katedrę Pedagogiki Religii;

2.    tworzy się Katedrę Prawa Kanonicznego;

3.    zmienia się nazwę:

1)   Katedry Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego na Katedrę Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego,

2)   Katedry Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej na Katedrę Filozofii i Antropologii,

3)   Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Katedrę Teologii Moralnej i Etyki,

4)   Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Katedrę Teologii Praktycznej.

 

§ 2

Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1, w oznaczeniu literowym jednostek wydziałowych otrzymują następujące symbole:

1)   Katedra Prawa Kanonicznego: KPK,

2)   Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego: KHKiDK,

3)   Katedra Filozofii i Antropologii: KFiA,

4)   Katedra Teologii Moralnej i Etyki: KTMiE,

5)   Katedra Teologii Praktycznej: KTP.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2012
Data publikacji:
17.05.2012 08:09
Data aktualizacji:
05.11.2013 12:27
Liczba wyświetleń:
2337
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz29zmianyWT.doc35.5 KB