Decyzja Nr 17/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 17/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 maja 2012 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 169 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 90 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Przewodnicząca       - dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM,

Członek                  - mgr inż. Irena KOZŁOWSKA,

Sekretarz                - mgr Paweł ŁOJEWSKI.

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz organizuje opracowanie zagadnień egzaminacyjnych.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.05.2012
Data publikacji:
16.05.2012 12:10
Data aktualizacji:
16.05.2012 12:10
Liczba wyświetleń:
1967
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy17powoUKR2012-2013.doc28 KB