Decyzja Nr 15/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie składu osobowego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 15/2012

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie składu  osobowego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z Uchwałą nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku oraz Uchwałą nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Ze składu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Komisją Etyki odwołuje się panią dr hab. Lucynę Hurło, prof. UWM.

2.    Do składu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Komisją Etyki powołuje się:

1)   dr hab. Elżbietę Wesołowską – przedstawiciela Wydziału Nauk Społecznych,

2)   mgr. inż. Dariusza Raubo – przedstawiciela administracji,

3)   mgr Agnieszkę Obrębską – przedstawiciela Biblioteki Uniwersyteckiej.

3.    Skład Komisji Etyki po zmianach określa załącznik do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Decyzji nr 15

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Rektora UWM w Olsztynie

 

Skład osobowy Komisji Etyki

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1.    dr hab. Anna WÓJCIK, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt

2.    dr hab. Anna ROBAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)

3.    prof. dr hab. Tomasz BAJEROWSKI (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)

4.    dr hab. Józef DĘBOWSKI, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

5.    prof. dr hab. Andrzej ŁACHACZ (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

6.    dr hab. Andrzej ORLICKI, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

7.    prof. dr hab. Jerzy KALECZYC (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

8.    dr Anna STRYCHALSKA-RUDZIEWICZ (Wydział Nauk Ekonomicznych)

9.    dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych)

10. dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA (Wydział Nauk Społecznych)

11. dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

12. prof. dr hab. Zofia ŁANIEWSKA-TROKENHEIM (Wydział Nauki o Żywności)

13. dr hab. Zofia FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

14. dr Piotr KRAJEWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

15. ks. dr Jacek WOJTKOWSKI (Wydział Sztuki)

16. ks. dr Mirosław PAWLISZYN (Wydział Teologii)

17. mgr Agnieszka OBRĘBSKA (Biblioteka Uniwersytecka)

18. mgr inż. Dariusz RAUBO (Zastępca Kanclerza, Administracja)

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.04.2012
Data publikacji:
16.05.2012 12:00
Data aktualizacji:
20.09.2012 13:21
Liczba wyświetleń:
2959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy15sklad osobowy.doc35.5 KB