Decyzja Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 13/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Na wniosek Przewodniczącego Komisji Etyki do składu orzekającego powołuje się:

1)   dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM – Przewodniczący,

2)   prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim – Zastępca Przewodniczącego,

3)   prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc – członek składu orzekającego,

4)   dr hab. Anna Robak, prof. UWM – członek składu orzekającego,

5)   mgr Agnieszka Obrębska – sekretarz.

2.    Skład orzekający, o którym mowa w ust. 1 realizuje zadania zgodnie z przepisami Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozwiązuje się w dniu podjęcia rozstrzygnięcia  w sprawie.

3.    wyniku przeprowadzonego postępowania skład orzekający informuje niezwłocznie Rektora.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.04.2012
Data publikacji:
16.05.2012 11:15
Data aktualizacji:
16.05.2012 11:15
Liczba wyświetleń:
1994
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy13KomisjiaEtyki.doc42.5 KB