Nr 106 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zmiany w Uchwale Senatu Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku odnośnie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich

 

UCHWAŁA NR 106

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2006 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Senatu Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku odnośnie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„W celu konieczności uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Rektor może ponownie nawiązać stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasa stosunek pracy z końcem danego roku akademickiego w związku z ukończeniem 70 roku życia, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2006
Data publikacji:
28.09.2007 06:37
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:12
Liczba wyświetleń:
3252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument