Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Zarządzenie Nr 21

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 198 Senatu UWM z 29 czerwca 2007 roku i Uchwały Nr 199 Senatu UWM z dnia 29 czerwca 2007 r. stanowi się co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany organizacyjne w strukturze wydziałów:

  1. na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się Zakład Prawa Finansowego;
  2. na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się Katedrę Informatyki Stosowanej.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
14.09.2007 10:54
Data aktualizacji:
14.09.2007 10:54
Liczba wyświetleń:
2868
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument