Nr 24/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia standardów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszty

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 24/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie określenia standardów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169), w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się standardy kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od roku akademickiego 2012/2013.

 

§ 2

Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

załączniki:

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2012
Data publikacji:
13.04.2012 08:40
Data aktualizacji:
06.11.2013 13:59
Liczba wyświetleń:
2792
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz24standardystuddoktoranckie.doc27 KB
Zal1Zarz24Standkszt2012.doc37.5 KB
Zal2Zarz24Plan stud2012.doc82 KB
Zal3Zarz24Standkszt2012.doc33.5 KB
Zal4Zarz24Plstuddoktor2012.doc76 KB