Nr 21/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 21/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie  likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Z końcem roku szkolnego 2011/2012 likwiduje się XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2012
Data publikacji:
10.04.2012 09:05
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:01
Liczba wyświetleń:
2356
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument