Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 20/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych

 

Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w nawiązaniu do Uchwały Nr 899 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Technicznych:

1)   w wyniku połączenia Katedry Edukacji Technicznej i Informatycznej z Katedrą Mechatroniki tworzy się Katedrę Mechatroniki i Edukacji Techniczno- Informatycznej;

2)   likwiduje się Katedrę Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii;

3)   zmienia się nazwę:

a)   Katedry Elektrotechniki i Energetyki na Katedrę Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki,

b)   Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych na Katedrę Inżynierii Systemów,

c)    Katedry Maszyn Roboczych i Procesów Separacji na Katedrę Maszyn Roboczych i Metodologii Badań;

4)   przekształca się:

a)   Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin w Ośrodek - Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin,

b)   Autoryzowane Centrum Szkolenia w Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania w Ośrodek - Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk.

 

§ 2

Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1, w oznaczeniu literowym jednostek wydziałowych otrzymują następujące symbole:

1)   Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej: KMiETI,

2)   Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki: KEEEiA,

3)   Katedra Inżynierii Systemów: KIS,

4)   Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań: KMRiMB,

5)   Ośrodek - Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin: OCSTOR,

6)   Ośrodek - Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk: OACSA.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2012
Data publikacji:
10.04.2012 08:46
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:02
Liczba wyświetleń:
2529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20WydzNaukTechn.doc34.5 KB